HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED ?

Separation og skilsmisse

Hvis du ikke ønsker at fortsætte samlivet med din ægtefælle, har du mulighed for at søge separation eller skilsmisse. 

Man kan altid kræve separation uden begrundelse. Er det derimod kun den ene part, som ønsker skilsmisse, skal der foreligge en skilsmissegrund, f.eks. vold eller utroskab. Ellers kan skilsmisse først kræves efter 6 måneders separation. Hvis I derimod begge er enige om at søge skilsmisse, er det muligt at opnå umiddelbar skilsmisse, dog med den modifikation at der i dag gælder en 3 måneders refleksionsperiode, hvis I sammen har børn under 18 år. 

Efter 6 måneders separation kan hver ægtefælle som nævnt kræve skilsmisse, hvilket dog forudsætter, at I ikke fortsat har levet sammen eller har genoptaget samlivet. Hvis et par, der er separeret, fortsætter eller genoptager samlivet, bortfalder separationen. I praksis har ægtefællerne dog normalt op til ca. 3 måneder til at finde ny bolig, uden at separationen anses for bortfaldet. 

Både ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet ved udløbet af det døgn, hvor anmodningen er modtaget af Familieretshuset. Der vil herefter skulle ske en deling af jeres formue, dvs. alle aktiver og passiver, medmindre én eller begge parter har særeje. Hvis en ægtefælle imidlertid har større gæld end formue, er ægtefællens bodel negativ og indgår dermed ikke i delingen. Det kan under alle omstændigheder anbefales at lade sig repræsentere af en advokat, hvis ikke der er enighed om, hvordan boet skal deles. 

Selve separationen eller skilsmissen kan ske ved bevilling fra Familieretshuset eller ved dom. Såfremt der skal meddeles bevilling om separation eller skilsmisse, kræver det, at I er enige om, hvorvidt der skal fastsættes ægtefællebidrag, og hvem der skal have ret til at overtage et eventuelt lejemål, som har tjent til jeres fælles bolig. Øvrige spørgsmål om deling af fællesbo, forældremyndighed m.v. behøver der ikke være enighed om for at opnå separation eller skilsmisse. 

Ved ansøgning om separation eller skilsmisse vil Familieretshuset indkalde jer til en vilkårsforhandling, hvor det skal afklares, om der er enighed om vilkårene. Hvis ikke der kan opnås enighed, kan sagen indbringes for Familieretten. I så fald er det vigtigt at få undersøgt, om du har mulighed for at opnå fri proces. Advokaterne Mikkelsen kan være behjælpelig hermed. 

Kontakt  os allerede i dag, hvis du har behov for bistand i forbindelse med separation eller skilsmisse. 

 

KONTAKT

For mere information – kontakt Advokaterne Mikkelsen

Maria

Maria Louise Mikkelsen

Advokat, Partner

E-mail: maria@advokat-mikkelsen.dk

Direkte: 22 31 82 53

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen