Fremtidsfuldmagt

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED ?

Fremtidsfuldmagt

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvem der skal varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold, hvis du bliver syg eller dement, kan det være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. 

En fremtidsfuldmagt er en lovreguleret ordning, der fungerer som et alternativ til en almindelig fuldmagt eller et offentligt fastsat værgemål. Ordningen er frivillig og giver således mulighed for, at du selv kan udpege en fremtidsfuldmægtig, som kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver ude af stand til at tage vare på dine økonomiske og/eller personlige forhold.

Enhver kan som udgangspunkt udpeges som fremtidsfuldmægtig, idet fremtidsfuldmægtigen dog ikke må være under 18 år eller under værgemål. Fremtidsfuldmægtigen må ej heller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft. Mange vælger dog naturligt nok at indsætte deres nærmeste pårørende som fuldmægtig, f.eks. ægtefællen, søskende eller (voksne) børn.

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt sker i Fremtidsfuldmagtsregistret. For at fremtidsfuldmagten opnår gyldighed, skal man efter oprettelsen vedkende sig fuldmagten over for en notar. 

Fremtidsfuldmagten får dog først virkning, når sygdom eller demens aktualiserer, at den skal sættes i kraft. Selve ikraftsættelsen foretages af Familieretshuset efter anmodning fra fuldmagtsgiveren selv eller fuldmægtigen.

Det er ligelede Familieretshuset, der fører det overordnede tilsyn med fuldmagtforholdet. 

Kontakt Advokaterne Mikkelsen, hvis du har behov for oprettelse af eller rådgivning om fremtidsfuldmagter. 

KONTAKT

For mere information – kontakt Advokaterne Mikkelsen

Maria

Maria Louise Mikkelsen

Advokat, Partner

E-mail: maria@advokat-mikkelsen.dk

Direkte: 22 31 82 53

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen