OM ADVOKATERNE MIKKELSEN

Advokaterne Mikkelsen er et advokatkontor beliggende i Støvring tæt på Aalborg, der yder rådgivning til såvel private som erhvervsvirksomheder. 

Vi er lokalt forankret, men har klienter i hele landet. Vi driver bl.a. en række specialsider, der henvender sig geografisk bredt inden for et afgrænset arbejdsområde, herunder tvangsfjernelse af børn, forældremyndighed, strafferet og bolighandler. Da mange opgaver i dag kan løses pr. mail og telefon, vil vi qua vores beliggenhed kunne tilbyde kompetent rådgivning til konkurrencedygtige priser. 

Hos Advokaterne Mikkelsen har vi  derudover nogle enkle, klare målsætninger, som vi ved, at vores klienter sætter pris på. Vi leverer juridisk rådgivning på et højt fagligt niveau til konkurrencedygtige priser. Derudover lægger vi vægt på tilgængelighed samt et uhøjtideligt samarbejdsklima, hvor vi sammen når de ønskede resultater. 

Sidst men ikke mindst er vi et erfarent team af advokater, der alle er specialister inden for vores arbejdsområder. 

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Vores værdier

Hos Advokaterne Mikkelsen bestræber vi os på at opretholde en høj etisk standard samt efterleve advokatfirmaets kerneværdier

  • Empatisk
  • Ansvarlig
  • Løsningsorienteret
  • Værdiskabende

Hos os er du sikret, at din sag behandles
af en erfaren advokat

vores historie

Advokatfirmaet Mikkelsen blev oprindelig stiftet af advokat Bruno Mikkelsen tilbage i 1982. Virksomheden havde dengang, ligesom i dag, til huse i Grangårdscentret i Støvring. Derudover har kontoret bl.a. beskæftiget advokaterne Hanne Mikkelsen, Thomas Mikkelsen og Maria Louise Mikkelsen. Pr. 1. januar 2020 blev der foretaget et generationsskifte, hvor virksomheden blev overdraget til Thomas og Maria Mikkelsen.

FORMELLE OPLYSNINGER

Som advokatbeskikkede i Danmark, er vi efter lovgivning forpligtet til at oplyse om følgende;

Vi er medlem af Advokatsamfundet og er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126. 

Alle advokater i firmaet er endvidere omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global under policenr. 156-76213805-30019.

Alle advokater er beskikket af Civilstyrelsen. 

Virksomheden drives som et I/S og parterne er advokat Thomas Mikkelsen og advokat Maria Louise Mikkelsen. 

Særligt vedrørende klientkonto kan det oplyses, at en ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

 

Tvister herunder salærklager og adfærdsklager kan indbringes for Advokatnævnet. Klagen skal sendes til Advokatnævnet, Kronprinssegade 28, 1306 København K eller til postkasse@advokatnaevnet.dk. Du kan læse mere på deres hjemmeside – https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/kontakt-advokatnaevnet

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting. 

Vores cvr. nr. er 40 99 65 24.

KONTOOPLYSNINGER

Konto i Jutlander Bank A/S – reg.nr.: 9805, kontonr.: 2075840996

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen