Forældremyndighed og samvær

HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED ?

Forældremyndighed og samvær

Hvis forældre med fælles børn flytter fra hinanden, vil der – ud over en lang række praktiske ting – skulle tages stilling til forældremyndighed, bopæl og samvær.

Fælles forældremyndighed: Et barn er underlagt forældremyndighed, indtil barnet fylder 18 år. Forældrene vil ofte have fælles forældremyndighed, f.eks. hvis de er gift eller har indgået aftale om fælles forældremyndighed. Det kan også være fastslået ved dom. Hvis man har fælles forældremyndighed, skal man være enige om vigtige beslutninger vedrørende barnets forhold. 

Fælles forældremyndighed fortsætter som oftest på trods af samlivsophævelse. Ved væsentlige samarbejdsvanskeligheder kan den ene forældre dog blive tillagt forældremyndigheden alene. Opstart af en sag om forældremyndighed sker ved Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Såfremt der ikke kan opnås enighed, kan sagen indbringes for familieretten.

Bopæl: Hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvor børnene skal bo, kan der opstartes en bopælssag ved Familieretshuset. Hvis der fortsat ikke kan opnås enighed, oversender Familieretshuset sagen til Familieretten.

Samvær: Et barn har ret til samvær med den forældre, som barnet ikke bor hos. Hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om samvær, kan de hver især anmode Familieretshuset om at fastsætte samvær. Samvær skal fastsættes under hensyn til, hvad der er bedst for barnet – ikke forældrene. Familieretshusets afgørelse kan påklages til Familieretten. Ligeledes kan det være nødvendigt at indbringe sagen for Familieretten (tidligere Fogedretten), hvis den anden forældre ikke vil udlevere barnet. 

Advokaterne Mikkelsen har stor erfaring inden for sager vedrørende forældremyndighed og samvær. Vi kan også hjælpe dig med at søge om fri proces, hvis sagen skal behandles af Familieretten.

KONTAKT

For mere information – kontakt Advokaterne Mikkelsen

Maria

Maria Louise Mikkelsen

Advokat, Partner

E-mail: maria@advokat-mikkelsen.dk

Direkte: 22 31 82 53

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen