HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED ?

Selskabsstiftelse

Ved opstart af en virksomhed er det vigtigt, at man har de juridiske rammer på plads. Det skal i den forbindelse overvejes, om virksomheden skal drives i personligt regi eller i selskabsform. 

Personselskaber

Enkeltmandsvirksomheden er den personligt ejede virksomhed, der kun har én ejer. Hvis man er flere, som ønsker at drive virksomhed sammen i personligt regi, kan dette ske i form af et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S). Ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter personligt med hele sin formue for krav mod virksomheden. Såfremt interessentskabsformen er valgt, hæfter interessenterne endvidere solidarisk. Kommanditselskabet er en særlig form for personselskab, hvor komplementaren (der ofte er et anpartsselskab) hæfter personligt og ubegrænset, mens kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres kapitalindskud. Fordelene ved en personligt drevet virksomhed kan bl.a. være, at omverdenen ikke får kendskab til virksomhedens årsrapporter (dog undtagelse for så vidt angår kommanditselskaber, hvor samtlige komplementarer er kapitalselskaber), og at den ubegrænsede hæftelse kan virke mere tillidsskabende i forhold til kontraktparter. 

Kapitalselskaber

Kapitalselskaberne omfatter iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber og partnerselskaber og er primært regulerede i selskabsloven. Det bemærkes dog, at det ikke længere er muligt at stifte IVS’er, og at disse skal opløses eller omregistreres inden den 15. april 2021. Det karakteristiske ved kapitalselskaber er, at hæftelsen er begrænset, og at der til gengæld skal indskydes en minimumkapital i forbindelse med stiftelsen af selskabet (se minimumkapitalkrav nedenfor). Derudover kan det være fordelagtigt at etablere en holdingstruktur i forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab, idet der under visse nærmere betingelser vil være mulighed for skattefrit at udlodde udbytte fra det underliggende driftsselskab samt skattefrit salg af dette. 

Kapitalselskaber - minimumskapital:

Kapitalkrav: 1 kr. 

Ved lov nr. 445 af 13. april 2019 blev det belsuttet, at IVS’er skal være opløst eller omregistreret til et anpartsselskab senest den 15. april 2021. I modsat fald vil Erhvervsstyrelsen tage skridt til tvangsopløsning af selskabet. En omregistrering til at anpartsselskab kræver en minimumkapital på 40.000 kr. 

Kapitalkrav: 40.000 kr. 

Kapitalkravet til anpartsselskaber blev nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 445 af 13. april 2019.

Kapitalkrav: 400.000 kr. 

Ifølge selskabsloven er det muligt at foretage delvis indbetaling af selskabskapitalen, dog således at mindst 25% skal være indbetalt og mindst 40.000 kr. Aktieselskabets bestyrelse kan dog indkræve den ikke-indbetalte selskabskapital med et varsel på 14 dage. 

Kapitalkrav: 400.000 kr. 

Et partnerselskab er et kommanditselskab, hvor kommanditisternes kapital er fordelt på aktier. Selskabslovens regler om aktieselskaber finder anvendelse på partnerselskaber med de fornødne tilpasninger. 

KONTAKT

For mere information – kontakt Advokaterne Mikkelsen

Tim Vrelits Henningsen

Advokat, Partner

E-mail: tvh@advokat-mikkelsen.dk

Direkte: 60 60 56 90

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen