HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED ?

Agent- og forhandlerforhold

En virksomheds succes på et marked afhænger i høj grad af, hvilken strategi der er lagt og hvilke afsætningskanaler, der er valgt. 

Virksomheden kan i den forbindelse vælge selv at stå for markedsføring og salg gennem egne ansatte. Alternativt kan virksomheden være repræsenteret på et dansk eller udenlandsk marked via selvstændigt virkende tredjemænd. Det kan f.eks. være handelsagenter, (ene-)forhandlere eller franchisetagere som nærmer beskrevet nedenfor. 

Advokaterne Mikkelsen bistår med den nødvendige juridiske rådgivning i forbindelse med agent- og forhandlerforhold, herunder strategi, kontraktudarbejdelse og ophør af samarbejdet. 

Handelsagenten er en person eller et selskab, som har påtaget sig for agenturgiverens regning at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordrer) til agenturgiveren eller ved i agenturgiverens navn at indgå aftale herom. Handelsagenten handler således i agenturgiverens navn og for agenturgiverens regning og risiko. Det betyder bl.a., at handelsagenten ikke bliver part i indgåede købsaftaler, og at handelsagenten ikke hæfter for mangler ved det solgte. 

Handelsagenten er en selvstændig erhvervsdrivende, der modtager provision for det udførte arbejde. Handesagenten er således ikke ansat hos agenturgiveren og dermed ikke beskyttet af ansættelsesretlige regler. Til gengæld er handelsagentens forhold reguleret af handelsagentloven, som bygger på et EU-direktiv. Handelsagentloven bestemmer bl.a., at agenten har krav på godtgørelse ved agenturaftalens ophør, hvis agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handlen med den eksisterende kundekreds. Denne samt andre regler i handelsagentloven kan ikke fraviges til skade for agenten, hvilket ofte kommer bag på agenturgiveren.

Forhandleren er karakteriseret ved at handle i eget navn og for regning. Det vil sige, at forhandleren køber produkterne af en leverandør og videresælger disse til kunden i eget navn og selv oppebærer fortjenesten (eller bærer tabet). Forhandleren kan endvidere være eneforhandler, hvorved han er tildelt en eksklusiv ret til at afsætte produktet inden for et givent område. Tilsvarende kan det være aftalt, at han afstår fra at afsætte andre leverandørers produkter. Selvom forhandleren ikke har sin egen lov som handelsagenten, er der allivel visse regler, som man skal være opmærksom på, herunder de konkurrenceretlige regler.

Franchise hører under eneforhandleren, men med et på forhånd fastlagt koncept. Franchisekontrakten vil således typisk indeholde en mere indgående regulering af franchisetagerens virksomhed end eneforhandleraftalen, hvilket til gengæld bør opvejes af, at der er tale om et gennemprøvet koncept. 

KONTAKT

For mere information – kontakt Advokaterne Mikkelsen

Tim Vrelits Henningsen

Advokat, Partner

E-mail: tvh@advokat-mikkelsen.dk

Direkte: 60 60 56 90

ADRESSE

Advokaterne Mikkelsen 

Grangårdscentret 45

9530 Støvring

CVR-nr. 40996524

ÅBNINGSTIDER

Kontoret har åbent

man-tors 8.30-16.30

fredag 8.30-15.30

KONTAKT

Tlf.: 98 37 35 66

E-mail: post@advokat-mikkelsen.dk

Scroll til toppen